article

0908 159 553

Potrebujete poradiť?
Zavolajte nám

article

Jesenského 230/7

Partizánske

Časté otázky pri výkupe nehnuteľnosti

Niekoľko často kladených otázok od našich zákazníkov. V prípade ďaľších otázok nás kontaktujte na vykuprealit@gmail.com.

Je výkup bytov bezpečný?

Profesionalita a spoľahlivosť pri výkupe nehnuteľností je 100% garantovaná, nakoľko je realizovaná odbornými pracovníkmi v spolupráci s našou advokátskou kanceláriou.


Vykupujú sa všetky druhy nehnuteľností?

Pri každej jednotlivej ponuke je potrebné osobné stretnutie na posúdenie daného prípadu. Realizujeme výkup bytov, výkup rodinných domov a výkup pozemkov. Pri ostatných typoch nehnuteľností závisí na dohode. Vykupujeme nehnuteľnosti ako zrekonštruované, tak i v pôvodnom stave.


Kedy je výkup nehnuteľností vhodný?

Realizácia priameho odkupu je pre vás výhodná z množstva dôvodov. Rýchla potreba hotovosti, potreba predaja v čo najkratšom čase, nutnosť riešenia dražby, exekúcie, čí výkonu záložného práva sú len niektoré dôvody, pre ktoré je priamy výkup nehnuteľností výhodnejší ako zdĺhavý predaj cez množstvo sprostredkovateľov.


Aká je finálna predajná cena pri výkupe nehnuteľností?

Výkupná cena závisí od lokality, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. Naši pracovníci sa vždy snažia určiť reálnu trhovú hodnotu Vašej nehnuteľnosti, z ktorej sa následné vychádza. Výsledná cena, ktorú ovplyvňuje i jej právny stav, závisí vždy na dohode. Zväčša sa pohybuje sa okolo 80% hodnoty trhovej.


Môžeme výkup realizovať okamžite?

Proces predaja závisí na právnom stave vykupovanej nehnuteľnosti. Výkup je po stanovení a dohodnutí ceny možné začať realizovať do 24 hod. Ak je nehnuteľnosť v poriadku, financie je možné mať do 48 hod.


Mám zadĺžený byt. Čo v takom prípade?

V prípade, ak sa na vašej nehnuteľnosti nachádza záložné právo, vaša nehnuteľnosť je postihnutá dražbou, exekučným konaním alebo máte dlh u správcu, samozrejme aj v tomto prípade máme pre vás riešenia. Naša právna kancelária prevezme celú komunikáciu s potrebnými úradmi, aby sa predišlo tomu najhoršiemu, vydraženiu vašej nehnuteľnosti za minimálnu cenu. Vyplatíme za vás všetky záväzky a nájdeme riešenie, ktoré bude pre vás výhodnejšie ako súčasná situácia.


Zabezpečujete náhradné ubytovanie?

Áno. V prípade vašej požiadavky o náhradné ubytovanie vieme zabezpečiť buď výmenu vašej nehnuteľnosti za menšiu resp. zabezpečiť dlhodobý prenájom. Samozrejmosťou je pomoc s prepisom všetkých potrebných médií a asistencia sťahovacej služby.


Mám družstevný byt, ktorý nevládzem platiť. Viete mi pomôcť?

Samozrejme. Pre viac informácii nás prosím kontaktujte.


Kedy je pre mňa výhodný priamy predaj nehnuteľnosti?

Vždy, keď potrebujete rýchlo získať potrebnú hotovosť alebo potrebujete efektívne spravovať svoje finančné záväzky. Priamym predajom nehnuteľnosti je výhodné predchádzať neželaným exekúciám a dražbám, ktoré sú pre vás výrazne nevýhodné.


Aké nehnuteľnosti môžem ponúknuť na výkup?

Vykupujeme všetky druhy nehnuteľností, najmä byty, pozemky a rodinné domy. Môžete nám ponúknuť všetky vaše nehnuteľnosti. Na stave a cene nehnuteľností nezáleží.


Aké sú výhody vyplývajúce z priameho výkupu nehnuteľností?

Výkup nehnuteľností je rýchly, transparentný a hlavne bezpečný spôsob ako predať Vašu nehnuteľnosť. V porovnaní s predajom prostredníctvom realitných kancelárií alebo rizikového samostatného predaja ponúka množstvo nesporných výhod. Priamy výkup nehnuteľností umožňuje rýchle a efektívne riešenie vašej finančnej situácie. Vďaka rýchlemu jednaniu, profesionálnemu tímu a silnému kapitálu garantujeme našim klientom tie najvýhodnejšie podmienky pri priamom odkúpení ich nehnuteľností.


Ako rýchlo môžem predať svoju nehnuteľnosť?

V prípade, keď je právny stav nehnuteľnosti zrejmý, na nehnuteľnosti neviaznu žiadne ťarchy ani vecné bremená a sú k dispozícii všetky potrebné dokumenty, odkúpenie nehnuteľnosti sa môže zrealizovať už do 24 hodín.


Môžem predať aj zadlženú nehnuteľnosť?

So zadlženou nehnuteľnosťou spravidla nemôžete disponovať bez súhlasu záložného veriteľa. V prípade zadĺženej nehnuteľnosti, ktorá je zaťažená záložným právom je najskôr potrebné vyrovnať všetky vaše záväzky voči záložným veriteľom a až potom môžete s nehnuteľnosťou voľne disponovať. My vám pomôžeme s uspokojením záložných veriteľov. My vyplatíme vaše dlhy a poskytneme vám bezúročnú zálohu až do zrealizovania predaja nehnuteľnosti.


Čo keď mi bezprostredne hrozí exekúcia alebo dražba?

Pokiaľ s nehnuteľnosťou nemôžete disponovať vzhľadom na prebiehajúce exekučné alebo dražobné konanie môžete sa na nás obrátiť a my vás zastúpime v konaní pred exekútormi a dražobníkmi. Nájdeme najvýhodnejšie riešenie vašej situácie, vyrovnáme vaše záväzky a zrealizujeme odkúpenie nehnuteľnosti.


Kontaktujte nás

Rovex Reality plus s.r.o.

Mgr. Adrien Komžík
0908 159 553

vykuprealit@gmail.com