0908 159 553

Exekútor, exekúcia

Čo je to exekúcia.

Exekúcia je nútený výkon súdnych a iných rozhodnutí, ktoré vykonáva splnomocnená osoba (exekútor) a predstavuje výrazný zásah do majetkovej integrity povinných osôb. Exekútorovi sa priznáva postavenie verejného činiteľa, čiže je to štátom určená a splnomocnená osoba na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí. K exekučnému konaniu dochádza vtedy, ak veriteľ doručí súdnemu exekútorovi návrh na vykonanie exekúcie. Na to, aby exekútor mohol začať konať, je však nevyhnutnosťou súdne poverenie. Exekúciu je však možné vykonať iba na základe rozhodnutia, ktoré je vykonateľné. Musí teda uplynúť doba na dobrovoľné plnenie podľa rozhodnutia a vykonáva sa na podnet oprávnenej osoby na základe exekučného titulu.

-povinný – dlžník, exekvovaná osoba (za predpokladu bezpodielového spoluvlastníctva je to aj manžel alebo manželka).
- Oprávnený – veriteľ, ktorý podal na exekúciu podnet.
- Exekútor - štátom určená a splnomocnená osoba na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí, vymenúva i odvoláva ho minister spravodlivosti.

Obrana proti exekúcii

1. Námietky proti exekúcii.
2. Návrh na odklad exekúcie.
3. Návrh na zastavenie exekúcie.

Ak máte exekúcie, ste obmedzený s predajom Vašej nehnuteľnosti alebo s jej zaobchádzaním. Keď je vaša nehnuteľnosť v exekúcií znamená to, že prídete o Vašu nehnuteľnosť. Ak už je na nehnuteľnosti nejaká exekúcia, už sa nesmie previesť na nikoho iného a nakladať s ňou. Preto je dôležité sa včas na nás obrátiť a pomôžeme Vám vyriešiť nepríjemnú situáciu, v ktorej ste sa ocitli. Odkladaním nič nevyriešite, práve naopak: neustále Vám rastú náklady spojené s exekúciou a nakoniec sa dostane Vaša nehnuteľnosť do dražby a Vy tak prídete o svoj domov. Pomôžeme Vám, vyplatíme dlhy za Vás a následne odkúpime nehnuteľnosť! Peniaze dostanete už do 24 hodín! Neváhajte a kontaktujte nás - zavolajte, prezvoňte, pošlite SMS alebo nám napíšte e-mail a my Vás budeme čo najskôr kontaktovať!

Nehnuteľnosti vykupujeme najmä v mestách a regiónoch: Zlaté Moravce, Partizánske, Prievidza, Žilina, Martin, Rajec, Púchov, Považská Bystrica, Trenčín, Bánovce, Trnava, Senec, Galanta, Nové Mesto, Nová Dubnica, Sereď, Šaľa, Nitra, Vráble, Levice, Piešťany...

Potrebujete predať byt, dom, pozemok, alebo inú nehnuteľnosť? Napíšte nám

Formulár bol úspešne odoslaný.
Formulár sa nepodaril odoslať.